Metoder

Først og fremmest tager jeg altid udgangspunkt i, hvilken problemstilling, du kommer med. Jeg ser et behandlingsforløb som et samarbejde, hvor du kommer med din vilje og motivation til at gøre noget ved de vanskeligheder du står i. Jeg kommer med det trygge og omsorgsfulde rum, hvor dine tanker, følelser og handlinger aldrig bliver dømt, men i stedet behandlet med venlighed og nysgerrig undren, hvilket er den bedste måde at komme til at forstå sin måde at tænke, føle og handle på.  Jeg kommer også med de metoder, som skal til for at du får det bedre. Således kan du i trygge rammer blive klogere på dig selv og hvad der skal til for at komme videre med din problemstilling.

Jeg arbejder primært med metoder fra kognitiv terapi, eksistentiel psykologi, mindfulness og somatic experiencing.

  • Kognitiv terapi er en terapiform, som er meget virksom ved behandling af depression og forskellige angsttilstande. Her handler det om at forstå, hvordan vores tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger hænger sammen, samt ændre ufleksible og uhensigtsmæssige regler og antagelser, som man har om sig selv, andre mennesker eller verden i almindelighed. Når man forstår det bedre, kan man bedre handle på en hensigtsmæssig måde og der i gennem komme fri af sin angst og/eller depression
  • Eksistentiel psykologi bruges ved forskellige slags kriser og tab og kan hjælpe til en større accept af, hvad der er sket eller er sket og med at finde fodfæste i det nye, som altid sker i og efter en krise.
  • Mindfulness anvendes blandt andet til behandling af stress, da det kan bruges til at bringe både krop og sind i ro.
  • Somatic Experiencing bruges ved behandling af traumer, f.eks. bilulykker, komplicerede operationer, naturkatastrofer og krig. Det er en metode, hvor man arbejder med at forbinde krop og tanker/følelser på en meget blid måde og som bidrager til, at nervesystemet falder til ro.

13114906054_f353d1d281_z