Faglige metoder

Jeg bruger en palet af faglige metoder, som er tilpasset den problemstilling, som du kommer med.

De metoder, jeg finder mest effektive og velegnede er:

Kognitiv terapi

Denne metode er effektiv til behandling af problemer som angst, depressioner, lavt selvværd, misbrug, kroniske smerter og stress.

Vi tager udgangspunkt i din aktuelle situation og dine vanskeligheder og arbejder sammen om at klarlægge de problemer der skal arbejdes med.

Fokus i behandlingen lægges der på sammenhængen mellem tanker og følelser og handlinger. Det kan for eksempel være at du ofte oplever at havne i de samme frustrerende situationer uden at vide hvorfor og hvordan det skal undgås. Hvis du lider af angst, kan det være, at du ikke kan gennemskue, hvad der starter og vedligeholder angsten. Det kan også være at du oplever at negative følelser som for eksempel depression, tristhed eller overdreven vrede overtager styringen, uden at du kan stoppe processen.

I behandlingen undersøger vi sammen de tanke- og handlemønstre der skaber og vedligeholder problemet og finder og afprøver alternativer til disse.

Mindfulness

Mindfulness er en metode til at blive mere nærværende og opmærksom på det vi foretager os i nuet. Ved hjælp af en række teknikker og øvelser optrænes evnen til at være fuldt til stede på en ikke-dømmende måde.

Mindfulness er en træningsform der trækker på meditationsformer, der er brugt gennem flere tusinde år, samt vestlig videnskabelig praksis. Mindfulness er således evidensbaseret, dvs. at metoden er bevist som værende effektiv til at mestre bl.a., angst, depressioner, stress, smertetilstande, misbrug mm. Metoden er derudover også et godt redskab til at øge livskvaliteten generelt.

I vores samfund oplever mange mennesker, at der stilles mange krav til dem og alting går hurtigt. Mindfulness kan være en hjælp til at blive bevidst om hvilke tanker og følelser man har på et givent tidspunkt, acceptere at de er der uden at lade sig opsluge af dem, og lære at være nærværende lige der hvor man faktisk befinder sig.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR er en terapi, som hjælper til at mindske det ubehag, som kan forstyrre dig i dagligdagen, hvis du har ubehagelige oplevelser, der følger med fra fortiden. Sagt med andre ord, EMDR hjælper dig til, at fortid forbliver fortid, og nutid bliver nutid.

Almindeligvis drejer disse tidligere oplevelser sig om traumer af forskellig slags f.eks. overfald, overgreb, ulykker eller naturkatastrofer eller andre ubehagelige og overvældende oplevelser. Det kan være hændelser der fandt sted for uger eller endda for mange år siden, som du stadig kan være plaget af i dagligdagen. Det kan være i form af invaderende oplevelser, erindringer, overvældende følelser, mareridt, angst, følelsesmæssig nedlukning, lavt selvværdsfølelse eller andre følelsesmæssige eller kropslige problemer, som gør livet svært at leve.

WHO anbefaler EMDR terapi til børn, unge og voksne som en effektiv terapi til behandling af PTSD og forhøjede stresstilstande. Citeret fra EMDR Danmarks hjemmeside.

SE (Somatic Experiencing)

Denne metode bearbejder traumer ved at arbejde med at forbinde krop og tanker/følelser på en meget blid måde, som dels bidrager til, at nervesystemet falder til ro og dels bidrager til at forstå, hvad der rent faktisk er sket med dig under traumet. Vi fokuserer på, hvad du kan mærke i din krop og arbejder med beroligelse af kroppen gennem jordforbindelse, åndedræt og opmærksomhed på sansefornemmelser i din krop.

Metoden kan bruges ved behandling af traumer, f.eks. overfald, ulykker, komplicerede operationer og naturkatastrofer.

Helle Hermansen

Autoriseret psykolog
Cand.psyk.aut.

Adresse

Sankt Hans Gade 23, st.
2200 København N

Kontakt

Kontakt mig på tlf. 29 80 83 90 eller post@hellehermansen.dk

Scroll to top